ÖSYM tarafından yapılan 2023 AYT sınavında Edebiyat konuları ve sor dağılımları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu sene üniversite sınavına girecek olan öğrenciler sor dağılımlarını merak ediyor.  

AYT Edebiyat Konuları Nelerdir?

Anlam Bilgisi(Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam)
Edebî Bilgiler(Şiir Bilgisi)
Edebî Bilgiler(Düzyazı Türleri)
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
İslami Dönem İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri
Divan Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Edebî Akımlar
Tanzimant Edebiyatı
Servetifûnun Edebiyatı
Fecr-i Ati Edebiyatı
Milli Edebiyat
Cumhuriyet Şiiri (Millî Duyarlılık, Saf Şiir, Beş Hececiler)
Cumhuriyet Şiiri (Yedi Meşaleciler, Maviciler, Toplumcu, Garip ve İkinci Yeni)
Cumhuriyet Romanı (Millî Duyarlılık, Toplumcular)
Cumhuriyet Romanı (Bireyin İç Dünyası, Modernizm)
Cumhuriyet Dönemi (Tiyatro ve Öğretici Metinler)
Cumhuriyet Dönemi (Diğer Sanatçılar)
Dünya Edebiyatı
Çağdaş Türk Edebiyatı
Eser Özetleri

2023 AYT sınavında çıkacak sorular ve soru dağılımlarını sizler için listeledik.

AYT Edebiyat Soru Dağılımı

Sözcükte Anlam    2 Soru
2    Cümlede Anlam    2 Soru
3    Paragrafta Anlam    2 Soru
4    Sözcük Türleri    0-1 Soru
5    Dil Bilgisi [Karma]    0-1 Soru
6    Anlatım Bozuklukları    0-1 Soru
7    Yazım Kuralları    1 Soru
8    Noktalama İşaretleri    0-1 Soru
9    Edebi Metinler (Şiir Bilgisi)    2 Soru
10    Edebi Sanatlar    0-1 Soru
11    Edebi Metinler (Düzyazı)    0-1 Soru
12    Sözlü Anlatım Türleri    0-1 Soru
13    Tiyatro    0-1 Soru
14    İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı    0-1 Soru
15    Halk Edebiyatı    1 Soru
16    Divan Edebiyatı    3 Soru
17    Edebi Akımlar    1 Soru
18    Tanzimat Edebiyatı    2 Soru
19    Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı    1 Soru
20    Millî Edebiyat    1 Soru
21    Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı    4 Soru