1. Ana Sayfa
 2. Genel
 3. Askerlik Nasıl Tecil Edilir 2021?

Askerlik Nasıl Tecil Edilir 2021?

Askerlik Nasıl Tecil Edilir

Askerlik Nasıl Tecil Edilir? 18 yaşına gelmesiyle birlikte erkekler, askerlik dönemine girmiş oluyor. Askerlik dönemine geldiğinden erkekler, öğrenci olabilirken okulunu daha yeni bitirmiş de olabiliyor. Bireyler kendi isteği doğrultusunda askerlik şubesine giderek askerliğini tecil ettirebilir. Askerliğini nasıl tecil ettireceğini merak eden pek çok aday sürekli araştırma yapmaktadır. Okulun devam etmesi yani öğrencilik, askerliği tecil ettirme nedenlerinden biridir. Askerlik görevini çeşitli nedenlerle yapamayacak olan asker adayları, tecil işlemi ile bir süre daha askerlik vazifelerini erteleyebiliyor. E-devlet üzerinden yapılan tecil işlemi ”Millî Savunma Bakanlığı Asal Yoklama Başvurusu” sayfasından ya da şubeye giderek tecil işlemi yapılabiliyor.

askerlik nasil tecil edilir 2

Askerlik Nasıl Tecil Edilir?

 • Lisans ve daha aşağı bir limitte öğrenim görenlerin askerlikleri azami olarak;
 • Lise ve dengi okullarda 22 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar,
 • Fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında ise 28 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar, mezun oluncaya veya ilişkileri kesilinceye kadar yoklamaları yapılmadan ertelenir,
 • Farklı programlara yatay geçiş yaptıranlar dahil yatay geçiş yaparak okul değiştirenler azami öğrenci sürelerinin hesaplanmasında ilk kayıt yaptıkları okul tarihi esas alınır.
 • Çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir programdan mezun oldukları sırada diğer ana dal programında öğrenciliğin devam etmesi halinde bu ana dal programındaki öğrenciliğe göre ertelenir,
 • Aynı anda birden fazla öğretim kurumunda okula devam edenlerin askerlikleri öğrencilikleri bildirildiği sürece mezun oluncaya kadar ya da ilişikleri kesilinceye kadar lehlerine uygun okula göre ertelenir,
 • Yükümlülerin bitirdikleri okulun dengi veya daha alt limitteki bir okula kayıt yaptırmaları ya da aynı seviyede birden fazla öğrenim kurumunda öğrenim görmekte iken bunlardan herhangi birinden mezun olmaları halinde aynı seviyede devam eden öğrenimleri nedeniyle askerlikleri ertelenmez,askerlik nasıl tecil edilir?
 • Okula kayıt tarihinden sonraki yoklama kaçağı ve ayrıca bakaya kaldıkları tarihten sonra olanların askerlikleri ertelenmez,
 • Askere alma yönetmeliğinin 27’nci maddesindeki ikinci fıkranın (b) bendindeki “Askerliği ertelemesi bitenler ve erteleme hakkı bulunmayan kişiler, yapılan muayeneleri ile askerliğe elverişli olduklarının öğrenilmesi halinde ilk sınıflandırma kaynağına alınır” maddesi sonucunda yoklama kaçağı olarak muayenesi olarak sınıflandırma kaynağına alınacaklardan; sevke tabi olacakları tarihe kadar okula kayıt yaptıranların askerlik vazifeleri ertelenmez.
 • Yurt dışında yükseköğretim okullarında öğrenim görenlerin askerlik vazifeleri yetkili Türk makamlarınca okulun tanınmasını müteakip askerlik vazifeleri ertelenir,
 • Öğrenim kurumlarında öğrenim gören okul kaydı silinen veya okuldan mezun olanların bilgileri internet ortamında Millî Savunma Bakanlığınca alınarak askere alma kayıtlarına işlenir. Öğrencilere ait bilgiler Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından sürekli güncel bulundurulur,
 • Mesleki Eğitim merkezleri ve meslek okullarında eğitimi olanların askerlik vazifeleri, 22 yaşını geçmemek üzere kurs veya okulun bitiş tarihine kadar ertelenir,

  askerlik nasıl tecil edilir
  askerlik nasıl tecil edilir?

 • Lise veya dengi okuldan mezun olanların üç yıl,
 • Mesleki ve teknik liselerden mezun olanların altı yıl
 • Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile mezun olanların iki yıl
 • Yüksek lisans eğitimini tamamlayanların bir yıl süreyle ertelenir. Bu erteleme lise ve dengi okullardan mezun olanlar için 22 yaşını; mesleki ve teknik liseden mezun olanlar için 25 yaşını; fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri bitenler ile meslek yüksekokulu mezunları için 28 yaşını; 4 yıl veyahut daha uzun süreli yükseköğretim kurumu mezun olanları için 32 yaşını bitirdikleri yılın sonunu geçemez,
 • Erteleme süresince yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri öğrencilikleri nedeniyle ertelenir,
 • Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların erteleme yaşı hiçbir şekilde mezuniyet tarihinden itibaren üç yılı yüksek lisans mezunlarının için mezuniyet tarihinden itibaren iki yılı geçemez,askerlik nasıl tecil edilir?

Askerlik İçin Gereken Belgeler

Askerlik Nasıl Tecil Edilir? sorusundan sonra en merak edilen konulardan biri de askerlik için gereken belgeler olmaktadır.

Ancak askerlik şubesinden tecil için;

 • Mezuniyet Diplomasi ve 4 adet Fotokopisi
 • T.C Kimlik Kartınız ve 4 adet Fotokopisi
 • 6 tane biyometrik Fotoğraf (Bazı yerlerde fotoğrafınız orda çekiliyor ama siz yine de götürün)
 • Ehliyet varsa Ehliyet ve 2 adet Fotokopisi

NOT: Bazı askerlik şubelerinde fotoğraf çekilse de riske girmeyerek fotoğrafı çektirip götürmek sağlıklı olacaktır. Gerekli evrakların personele teslim edilmesiyle yükümlüden son olarak aile hekimine muayene olarak “askerliğe elverişlidir” raporu alması istenir. Burada bir kafa karışıklığına son vermekte yarar vardır. Bu rapor, tecil süresiyle ilgili istenmektedir.

Askerlik Nasıl Tecil Edilir? Öğrencilerin sistem üzerinde otomatik bir şekilde askerliği tecil ettirilir. Öğrenci olanlar askere gitmek istediği zaman sistem üzerinden tecilini bozabilir ve istediği her an askere gidebilmektedir. Tecil işlemlerinin otomatik bir şekilde yapıldığı da söylenebilir. Öğrenci olanların sistemde görülebilmesi ve gerekli evrakların teslim edilmesiyle askerlik tecil ettirilebilir.

Yorum Yap

Yorum Yap