Avukatlık asgari ücret tarifesinde yeni düzenlemeye gidildi. 1 Eylül 'de yeni adli yılın açılmasıyla yeni kararlar arka arkaya gelmeye başladı. Adalet Bakanlığının yayınladığı hakim ve savcı adayı ilanlarından sonra avukatları ilgilendiren bir düzenlemeye daha gidildi.

avukatlik-asgari-ucret-tarifesi-belli-oldu-

Avukatlık Asgari Ücretine Büyük Artış Getirildi

Resmi Gazete 'de yayınlanan karara göre avukatların asgari ücret tutarlarına yüzde 80 ila yüzde 150 arasında zamlar yapıldı. Alınan kararın açıklamasında "Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır." denildi.

Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığı olarak belirtildi. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti ödenmeyeceği de belirtildi. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücreti gerektirmeyecek. Bununla birlikte, icra takipleri, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyize giden ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirebilecek.

Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, yeni tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamayacak. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulacak.

Bir başka detay ise bir hukuki konuda taraflardan birine birden fazla avukat yardım etse dahi karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemeyecek. Avukatlar hukiki işi aldıklarında tarifedeki ücretin tamamını da almaya hak kazanmış olacaklar. Hehangi bir nedenle tarifedeki ücretin bir miktarının kesilerek ödenmesi söz konusu olmayacak.

Yeni ücret tarifeleri

1 saate kadar ofiste sözlü danışma ücreti 1200 Türk Lirası,

Çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma 2500 Türk Lirası,

Yazılı danışma ilk 1 saate kadar 2500 Türk Lirası,

Dilekçe yazılması 1900 Türk Lirası,

İhbarname, ihtarname gibi düzenlemelerin yapılması 1900 Türk Lirası

Diğer ücretlere detaylı olarak ulaşmak için: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi