Batı Nil Virüsü Dinya'da ilk olarak 1937 yılında Uganda'da görülmüştür. Genellikle Culex türü sivrisineklerin diğer kanatlı hayvanları ısırması ile bulaşan hastalık, sıklıkla Haziran ve Eylül ayları arasında kendini gösterir. Hastalığın dünya genelinde hızla yayılmasının sebebi, virüsü taşıyan sivrisineklerin farklı kanatlı hayvan türlerini de sokarak enfekte etmesidir.Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu etkeni taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık etkeni virüs, Flaviviridaeailesinin Flavivirüs cinsinde yer alır. Uzun mesafeler boyunca uçan enfekte olmuş pek çok kuş türü, hastalığın kıtalar arasında yayılmasında etkin rol oynar. İnsan sağlığınıda etkileyen bu enfeksiyon türü ülkemizde göç mevsimi ile , özellikle kuşların göç yolları üzerinde yer alan bölgelerde görülür. İnsanların yanı sıra pek çok memeli hayvan türüne de kolayca bulaşabilen arbovirüs grubunda yer alan ve nörotropik özelliğe sahip Batı Nil Virüsü, insanların santral sinir sistemini etkileyerek menenjit, ensefalit ve ataksi gibi pek çok nörolojik hastalığa neden olabilir. Ayrıca bu virüsün doğum sırasında ya da emzirme ile anneden bebeğe geçtiği de bilinmektedir.

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın kuluçka süresi 3-14 gündür. Batı Nil Virüsü ile enfekte olan kişilerde hastalığın %80 oranında belirti göstermediği söylenebilir Hastaların yaklaşık %20’sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülür. Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir. Hastalığın daha ciddi klinik formu olan nöroinvaziv formunun gelişme olasılığı %1’den düşüktür. Nöroinvaziv formda ensefalit, menenjit, meningoensefalit, akut flask paralizi, myelit, diğer akut santral veya periferal nörolojik disfonksiyon bulguları görülür. Özellikle 0-18 yaş arası çocukların cilt yüzeylerinde benekli kabartı ve döküntüler de sıklıkla görülmektedir.. Hastalığın varlığına dair belirti gösteren %20'lik dilimde yer alan semptomatik vakaların %90'ında ise yüksek ateş görülür. Sinir sistemi tutulumu ise toplam semptomatik vakaların %10'unda görülür. Batı Nil Virüsü'ne bağlı olarak görülen sinir sistemi tutulumu sonucunda Batı Nil Nöro İnvaziv Hastalık (BNNI) olarak tanımlanan hastalık oluşur.

BATI NİL VİRÜSÜ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Batı Nil Virüsünün geliştirdiği hastalık için spesifik bir tedavi yöntemi ve ilacı malesef yoktur. Ancak hastaların yaşam konforunu yükseltmek rahatsızlıklarını azaltmak ve acısını hafifletmek amacıyla farklı tedavi yöntemleri kullanılır. Batı nil virüsü hakkında birçok bilimsel araştırma yapılmaktadır günümüzde bu çalışmalar hala devam etmektedir. Hastalıktan korunmak için insanlara yönelik aşı bulunmamakla beraber aşı çalışmaları devam etmektedir. Son olarak atlara yönelik aşı uygulamaları yapılabilmektedir.