Eski sürücü belgelerini kullanmaya devam eden milyonlarca kişi bu kimliklerin geçerlilik süreleri hakkında araştırma yapıyor. Peki eski ehliyetler ne zamana kadar geçerli olacak ?

Eski Ehliyetlerin Geçerlilik Süresi Ne Zaman Dolacak?

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin geçici 10. maddesi gereğince eski sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2022 tarihinde bitecek. Bu süre İçişleri Bakanlığı tarafından uzatılabilecek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda 2015 yılında değişiklikler yapılmış ve 2016 yılında yeni sisteme geçilmiştir. Daha sonra ise Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Yönetmeliğin geçici 10. maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir." hükmü yer amakta olup, bu süre 31/12/2022 tarihinde sona erecektir. Ancak maddede öngörüldüğü üzere, gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilecek.

Sürücü Belgesi Nedir ?

Sürücü belgesi veya ehliyet yetkili kurumlar tarafından verilen; karayolunda seyreden motorlu veya motorsuz araçların bireyler tarafından idare edilebilmesine olanak tanıyan, kimlik işlevi görebilen resmi belgedir. Dünyadaki ilk sürücü belgesinin sahibi günümüz otomobillerinin mucidi olarak görülen, Karl Benz'dir. İcat etmiş olduğu Motorwagen'in çıkarttığı gürültü ve rahatsızlık yüzünden Mannheim vatandaşları Benz'den şikayetçi olmuş bunun üzerine Benz, yetkili kurumlardan kamu alanlarında arabasını kullanabilmesine olanak tanıyan bir izin belgesi almıştır. Kaynak: (1)