Gündelik yaşantımızda birçok hareketimizin yaptığımız yada yapacağımız şeyleri ve bazı konuların inançlarımıza uygun olup olmadığını sorguluyoruz. Karar verirken çoğu zaman dinen uygunluğunuda öğrenmek isteriz. Çok tartışılan konulardan biride evcil hayvanlar...  Evde beslemeye uygun olarak nitelendirilen bu hayvanları evde beslemenin temizlik kuralları yada sağlık  açısından İslam dinine aykırı görüşünü savunan kişiler zaman zaman hayvanseverlerle de çatışabiliyor. Peki köpek necis midir? Evde beslenebilir mi? İhtiyacı yokken kapıda beslemek caiz mi? “İçinde köpek bulunan eve rahmet meleklerinin girmeyeceği, ev sahibinden her gün bazı sevapların azalacağı, ancak av, sürü ve bekçilik gibi ihtiyaçlar için köpek beslemenin caiz olduğu” gibi hadis-i şerifler vardır. Ayrıca salya ve tüyleri her tarafa bulaşacağından ibadetlerimize ve sağlığımıza zarar verme ihtimali de vardır. Bu sebeple ihtiyaç yoksa evde köpek bulundurmak doğru değildir. İhtiyaç yokken evde köpek beslemek haram değildir fakat hafif mekruhtur.  Evde Köpek Beslemek İlgili İçerik; Kediler Doğaüstü Varlıkları Görebilir mi? Bu konu mezhepler arasında da farklılık gösteren bir konudur. Bazı mezheplere göre, köpek elbiseye sürtünürse o elbiseyle namaz kılınır. Yalnız, köpeğin ağız suyu veya salyası ve tersi necistir. “İçinde köpek bulunan eve rahmet meleklerinin girmeyeceği, ev sahibinden her gün bazı sevapların azalacağı, ancak av, sürü ve bekçilik gibi ihtiyaçlar için köpek beslemenin caiz olduğu” gibi hadis-i şerifler vardır. Ayrıca salya ve tüyleri her tarafa bulaşacağından, ibadetlerimize ve sağlığımıza zarar verme ihtimali de vardır. Bu sebeple ihtiyaç yoksa evde köpek bulundurmak doğru değildir. İhtiyaç yokken evde köpek beslemek haram değildir, fakat hafif mekruhtur. Ancak bununla beraber köpek bulunan evde yaşanır, kılınan namazlar ve yapılan ibadetler de geçerlidir. Yeter ki kıldığımız yer veya seccade temiz olsun. görüşleri vardır. Bununla beraber köpek bulunan eve melek girmediğini bildiren hadisler de mevcuttur. Koruma ve avlanma gibi bir ihtiyaç bulunmadan evlerde köpek beslemek İslam'da menedilmiştir. Çünkü; a) Köpek besleyecek kadar imkanı olanların bakım ve harcamalarına yoksul ve kimsesiz insanlar daha layıktır. b) Tıbbın kesin açıklamalarına göre köpeklerden insanlara geçen birçok hastalık vardır. c) Köpek yoldan gelip geçeni, misafiri korkutur, rahatsız eder. (Hayreddin Karaman, Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar, İz Yayıncılık) İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır. (Nevevî, Şerhu'l-Müslim, Kahire 1347-49/1929-30, XIV, 84; Aynî, Umdetü'l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139). Tüm bunlarla beraber Peygamber Efendimizin kucağında uyuyan bir kediyi rahatsız etmemek için, üzerindeki parçayı kestiği anlatılırken aslında hayvanlara karşı merhametin dinen ve insani olarak ne kadar önemli olduğunu ve hayvanlara asla zarar vermememiz gerektiğinide anlayabiliriz. Nitekim Allah hayvanlar için '' sessiz kullarım '' demiştir. İslam dininde her canlıya karşı merhamet ve sevgi sonsuz olmalıdır.