1. Ana Sayfa
  2. Din
  3. Kadınların Lohusa Dönemi; Dua Edilir mi, Mezar Ziyareti Yapılır mı ?

Kadınların Lohusa Dönemi; Dua Edilir mi, Mezar Ziyareti Yapılır mı ?

Lohusa kadınların doğum sonrası yaşadığı 6 haftalık süreye verilen isimdir. Bu dönemde yaşanılanlar kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte , kadınlarda gebelikte değişime uğrayan sistemsel metabolizma ve genital değişimin bir çoğunun tekrar düzelmesi için gerekli süresi olarak tanımlanabilir.

9 aylık dönemde hamilelik zorlukları ve bebek heyecanı sonrası doğan çocuğun yarattığı sevinç sonra problemler malesef doğum ile bitmez. Doğumdan sonra her şey bitmiş olmasada birçok fizyolojik değişim düzelmeye başlar tamamen eski halini alması ise zaman gerektirir.  Tıp dünyasında bu sürece “lohusalık dönemi” denir. 6 hafta yani 40 gün süren lohusalık döneminde, hamilelik süresince yaşanan fizyolojik ve psikolojik sorunlar yavaş yavaş geride kalır.

Kadınların psikolojik olarak çok etkilendiği ve yıprandığı dönem olan lohusalıkta yapılmaması gereken bazı şeyler vardır dinimiz gereği kadınlar rahatlama amaçlı dua etmek isteyebilir. Peki lohusa iken kur-an okunur mu ? Lohusa kadın namaz kılabilir mi ? Lohusa iken dua edilir mi okunacak dualar nelerdir ? Lohusa Kadın Mezar ziyareti

yapabilir mi gibi merak edilen sorularının yanıtı yazımızda …

Lohusa Kadın Dua Edebilir mi, Mezar Ziyareti Yapılır mı ?

Cünüp veya lohusa olan bir kadının, namaz kılması ve Kur’an okuması dinimizde  haram olarak kabul edilmektedir . Peygamber Efendimiz (asm) hayızlı, lohusa ve cünübün Kur’an okuması ile ilgili şöyle buyurmuştur;

“Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan bir şey okuyamaz.”(Tirmizi, Taharet, 98; İbni Mace, Taharet, ,105; Darakutni, Sünen, 1/117)

Ayrıca Hz. Ali (ra) de şöyle demiştir:

“Allah Resülünü cünüplüğün dışında Kur’an okumadan bir şey alıkoymazdı.” (Ebu Davud, Taharet, 90; Neseî, Taharet, 170; İbn Mace, Taharet, 105)

Böylece bu hadisler ışığında cünüp ile hayızlı Kur’an okuyamayacağı hususunda bize bilgiler verir. (Aynî, el-Binaye, 1/644)

Bu hadislerden hareketle İslam âlimlerinin çoğunluğu, hayızlı kadının Kur’an’dan, Kur’an okuma maksadıyla bir âyet bile okuyamacağını söylemişlerdir. Aynı zamanda bunlar bu hâlde iken Kur’an âyetlerini de yazamazlar. Bu konuda Tevrat, İncil ve Zebur da Kur’an gibidir.(İbn-i Abidin, Haşiyetu Reddi’l-Muhtar, 1/293)

Kur’an okuyamayan lohusa kadın dua okuyabilir rahatlamak amacıyla surelerden faydalanabilir.Kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, tesbih ve tehlil kelimelerini söylemelerinde ve Hazret-i Peygambere salât ve selâm getirmelerinde hiçbir mahzur yoktur. Hayız ve nifaslı hâlde olanlar, Kur’an-ı Kerîm’i okuyamamakla beraber, onu dinleyebilirler. Fatiha dua niyetiyle okunabilir.Ayrıca Kur’an’daki duaya benzeyen âyetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla okunabilir. Mesela; “Rabbena atina fiddünya haseneten ve filahireti haseneten ve gına azabennar.” gibi. Aynı şekilde sevinçli bir haber duyan bir kimse“Elhamdülillah” diyebilir. Üzücü bir haber duyan da “İnna lillah ve inna ileyhi raciun” diyebilir. (İbrahim Halebi, Halebi, Sağir, s.37-39; İbn-i Abidin, Haşiyetu Reddi’l-Muhtar, 1/293)

Aynı zamanda lohusa kadın zikir çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Hatta özel günlerindeki bir bayanın kıbleye doğru oturarak zaman zaman tesbih çekmesi, dua etmesi isabetli bir davranış olur; böylelikle âdet gördüğü günlerinde bu şekilde manen ve psikolojik açıdan beslenmiş olur.

Yorum Yap

Yorum Yap