1. Ana Sayfa
  2. Din
  3. Kısa Zamanda Borçtan Kurtulmak İçin Okunması Gereken Dua, Borçtan Kurtulmak İçin Rızık Duası..!

Kısa Zamanda Borçtan Kurtulmak İçin Okunması Gereken Dua, Borçtan Kurtulmak İçin Rızık Duası..!

Aşırı miktarda borcu olan ve bunu bir türlü ödeyemeyip maddi ve manevi anlamda sıkıntıya girenlerin bu sıkıntılardan kurtulması için okunması gereken bazı duaları sizler için bu yazımız da hazırladık. Yüklü borçlardan kurtulmak için okunacak dua hangisi? Borcu ödeyebilmek için tesirli dua önerileri sizlerle…

Her geçen gün pahalılığın daha çok arttığı dünyamızda bir çok insan borç içerisinde zor günler geçirirken bizde bu yazımız da sizler için yardımcı olması açısında borç kaygısı yaşayanlara özel borçtan kurtulma dualarını hazırladık. Evdeki hesap çarşıya uymadığında ortaya çıkan yüklü miktardaki borçlar, başta evin erkeğini olmak üzere ailenin bütün fertlerini etkilemektedir. Allah (c.c), kullarının kimisini sağlığıyla kimisini evladıyla kimisini malıyla imtihan ederken önemli olan bu imtihandan hayırlı çıkabilmektir. Dolayısıyla imtihan karşısında sabretmek kesinlikle isyan etmemek gerekir. Şeytan her ne kadar fitne fesatlıkla akla girmeye çalışsa da o sıkıntıdan kurtulmak için haram çıkış yollarına girilmemelidir. Borca batmış kişilerin daha fazla maddi problemlerle sıkıntıya girmemesi için en etkili ve tesirli borç duası tavsiyelerini derledik..

borçtan kurtulmak için okunacak dua

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR! 

Kuran-ı Kerim ayetlerinde ve sahih hadislerde maddi sıkıntısı olanların ve rızıklarında eksiklik görülenler için etkili dua tavsiyeleri bulunmaktadır. Bu duaların inanarak okunması ile kişiler hem kazançlarındaki bereketi arttırabilir hem de borçlarını düzenli ödeme imkanlarını bulabilirler. Efendimiz (SAV), şöyle buyurdu: “Eğer siz Allah’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam doymuş olarak dönerler.” (Tirmizî, Zühd, 33)

Dinimizde yapılması teşvik edilen sıla-i rahimin öneminden bahseden hadisi şerifte, “Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin!” (Buhârî, Edeb 12, Büyûʻ 13; Müslim, Birr 20, 21) buyrulmaktadır.

borçtan kurtulma duası

Türkçe okunuşu: “Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.”

Anlamı: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

EN ETKİLİ EVLİLİK DUALARI İÇİN TIKLAYINIZ..!


DAĞ GİBİ BORCU ÖDETEN DUA! EN TESİRLİ BORÇTAN KURTULMA DUASI…

“Sana bir dua öğreteyim mi ki, onunla dua edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz:

dağ gibi borçtan kurtulma duası

Türkçesi: (Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.) Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

Anlamı: (“Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.” Al-i İmran sûresi, 26) “Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)

UHUD DAĞI KADAR BORCU OLSA BİLE KOLAY BORÇ ÖDETEN ZİKİR

Hz. Ali (r.a)’a azat olmak için para teklifinde bulunan bir köle gelir ve, “Taksidimi veremedim: Bana yardım et” der.. O da: -“Sana bir dua öğreteyim; onu bana Efendimiz (SAV) öğretmişti. Senin Uhud dağı kadar borcun olsa, onları ödeme imkanını bulursun. Şöyle de: “Allahümmek fini bi halalike an haramike ve ağnini bi fadlike ammen sivake.“ (Tirmizi, Daavât, 3558)

DEPRESYONA İLE GELEN DUA VE SURELER İÇİN TIKLAYINIZ..!

SABAH NAMAZINDAN SONRA 300 KERE OKUNACAK AYET:

sabah namazindan sonra okunacak ayet borctan kurtulma

Araf Suresindeki “…Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (el-A’râf, 89) âyeti dua amacıyla okunup 100.nün bitiminde

sabah namazindan sonra okunacak ayet borctan kurtulma1

EN ETKİLİ RIZIK DUASI: VAKIA SURESİNİN FAZİLETLERİ

Rızkı arttırmak için okunabilecek sure tavsiyeleri arasında bulunan Vakıa Suresi ile ilgili hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimseye ebediyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez.” (Beyhakî, Şuab, II, 492)”


21 GÜNDE BORÇTAN KURTULMAK İÇİN DUA SİZERLE;

Yorum Yap

Yorum Yap