1. Ana Sayfa
  2. İlginç Bilgiler
  3. Mitra İsminin Anlamı Nedir, Mitra İsmi Kuran’da Geçiyor mu ?

Mitra İsminin Anlamı Nedir, Mitra İsmi Kuran’da Geçiyor mu ?

Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kırmızı Oda dizisine yeni katılan “Mitra” karakteri ile beraber bir çok kişi bu ismini anlamını ve Kuran’da geçip geçmediğini araştırmaya başladı.

MİTRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR, NE DEMEK TDK?

Mitra, Farsça ve Hintçe anlamları olan kelime olarak kaynaklarda yer alıyor. Türkiye’de ender rastlanan isimlerden bir tanesi olan Mitra, efsane, arkadaş ve prenses gibi anlamlara geliyor.

Bebek sahibi olmayı bekleyen çiftlerin dikkatini çeken Mitra Zerdüştlük dininde ahit, yemin, anlaşmadan sorumlu ilahi varlık olarak biliniyor.

mitra isminin anlamı

Mitra, (Hinduizm) dürüstlük ve arkadaşlık tanrısı, Antik Roma’da eski bir din.

Türk Dil Kurumu’nda (TDK) yer almayan Mitra, efsane, arkadaş ve prenses.

Mitra Zerdüştlük dininde ahit, yemin, anlaşmadan sorumlu ilahi varlık. Sözleşmelere uyulmasını denetlemenin yanında her şeyi gören; gerçeğin, sığırların, hasadın ve suyun koruyucusu olduğuna inanılır.

Mithra Zent dilinde bir sözcüktür. M.Ö. 4. yüzyılda Roma Cumhuriyeti’nde yaygınlaşan Mitraizm, kaynağını Fars ya da Zerdüşt kaynaklarındaki Mitra’dan alır.

Mitra’nın mi-it-ra- olarak bilinen ilk kaydı Van Gölü’nün güneyindeki Hurri kırallığı Mitannilerle Hititler arasında M.Ö. 1400 tarihli barış antlaşmasında, dört diğer Hint-Ârî geleneğinden tanrıyla birlikte şahit ve koruyucu olarak belirtilişidir. Daha sonra Vedaların en eski bölümlerinde gözükürken son hâlini Avesta’da alır. Güneş ve güneş ışığıyla tasviri dışında dostluk, doğruluk, arkadaşlık gibi kavramlarla da ilişkilendirilmiştir. Sanskritçede dost ve arkadaş olarak geçerken Avesta’ya sözleşme, anlaşma olarak geçer.

Yorum Yap

Yorum Yap