Din

Mülk Suresinin Arapça Okunuşu ve Anlamı, (Tebareke Suresi)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in her gece yatmadan önce okuduğu ve kabir azabından koruyan Mülk suresinin Arapça okunuşu, anlamı ve faziletleri haberimizin detayında sizlerle. Kabir azabından korunma için okunması gereken Tebareke suresinde nelerden bahsediliyor. Mülk suresinin Arapça okunuşu ve faziletleri.

Kur’an-ı Kerîm’in 67. suresidir. Mekke döneminde nazil olmuş ve 30 ayetten oluşmaktadır. İsmini ilk ayette yer alan “Mülk” (hükümranlık) kelimesinden almıştır. “Tebareke Suresi” olarak da bilinmektedir. Müslüman âlemi için mühim olan surede başlıca, Allah’ın (C.C) birliğinin delilleri ve öldükten sonra dirilme anlatılmıştır. Mülk Suresi (Tebareke) okumak, ezberlemek, meali ve faziletleri hakkında bilgi edinmek için doğru yerdesiniz. İşte Mülk Suresi Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı!

Mülk Suresi

Kuranda Mülk Suresi Kaçıncı Cüz ve Sayfada Yer Alır;

Kuran-ı Kerim’in 29. cüzünde bulunan Mülk Suresi 561. sayfadan başlayıp 563. sayfada son bulmaktadır. Ezber şekilde okunduğu zaman abdest alma zorunluluğu olmayan surede dikkat edilmesi gereken en önemli husus; Kadınların adet dönemlerinde tıpkı diğer surelerde olduğu gibi Mülk suresini de okumamaları gerektiğidir. Kur’an-ı Kerim’e abdestsiz şekilde dokunmak saygısızlık olacağı için İslam alimlerinin büyük çoğunluğu Mülk Suresini Kuran-ı Kerim’in yüzünden okumak isteyenler için abdestli olmaları gerektiğini söylüyor.

Fakat içerisinde Arapçası olmayan bir Kuran-ı Kerim meali veya tefsirinden Mülk Suresinin Türkçe anlamı namaz abdesti almadan okunabilir.

Şiddetli Yağmur ve Dolu Yağışında Okunacak Dua için Tıklayınız!


Mülk Suresi Arapça Okunuşu, Tebareke Süresi Arapçası…

Mülk Suresi Arapçası
Mülk Suresi Arapcası
Mülk Suresi
Mülk Suresi Arapça Okunuşu
Mülk Suresi
Mülk Suresi Arapcası

Mülk Suresi Türkçe Olarak Okunuşu, Tebareke Suresi Türkçesi;

Otuz âyet, üç yüz otuz beş kelime ve bin üç yüz on üç harften ibaret olan Mülk Suresi’nin Türkçe okunuşu aşağıda yer almaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru). Ellezî halaka seb’a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin). Summerciıl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun). Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr(saîri). Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi’sel masîr(masîru). İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun).

Mülk Suresi Türkçesi

Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey’in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na’kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri). Fa’terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri). İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun). Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri). E lâ ya’lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru). E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).

Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta’lemûne keyfe nezîr(nezîri). Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri). E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey’in basîr(basîrun). Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın). Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın). E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).

Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne). Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne). Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sâdikîn(sâdikîne). Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun). Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne). Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin). Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta’lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).

Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye’tîkum bi mâin maîn(maînin).”,


Mülk Suresini Ölünün Arkasından Okumak;

Ölülerin ruhuna Yasin, üç İhlas ve Fatiha okunulabileceğini biliyoruz. Bunların dışında Kur’an’da bazı sure ve ayetlerin fazileti diğerlerine göre daha fazladır. Kur’an-ı Kerim’den surelerin ve ayetlerin faziletleri hakkında hadis-i şerifler şöyledir:

Râvi, Ebu Hüreyre. Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Kur’an-ı Kerim’de otuz ayetlik (şanı yüce) bir süre vardır. Bu süre (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah’ın onu affetmesini sağlar. Bu süre Tebarekellezi bi-Yedihi’l’Mülk’dür.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu