1. Ana Sayfa
  2. Din
  3. Nasuh Tövbesi Nedir ve Nasıl Yapılır, Nasuh Tövbesi Duası Okunuşu!

Nasuh Tövbesi Nedir ve Nasıl Yapılır, Nasuh Tövbesi Duası Okunuşu!

Nasuh Tövbesi, işlemiş olduğu günahlardan ötürü pişman olup Allah katında mağfiret olunması için yapılan tövbe olarak biliniyor. Tövbe edip bir daha o kötülüğü işlememek üzere niyet eden bir kimsenin Nasuh Tövbesi ile ilgili bilmesi gerekenler bu yazımız da sizlerle…

Kelime anlamı olarak ‘En halis, en içten ve en samimi’ manası taşıyan Nasuh sözcüğü, bir çeşit Allah’ın gazabından korunmak isteyip rahmetine ve inayetine sığınmak olarak ifade edilir. Yüce Allah’ımız Kuran-ı Kerim’deki Tahrim Suresinde zikredilen (Allah’a tevbe-i nasuh yapınız!) ayeti ile kullarından Nasuh tevbesinin istediğini beyan etmektedir. Nasuh tevbenin en önemli şartı kulun samimiyet ve pişmanlık duymasıdır.

İbn Abbas -radıyallahu anh- şu şekilde anlatmıştır: “Bir gün Peygamberimiz (SAV) tevbe kapısını anlattı. Hazret-i Ömer -ra: “-Ey Allah’ın Resûlü! Tevbe kapısı nedir?” diye sordu. Efendimiz (SAV), şöyle buyurdu: “-Tevbe kapısı, mağribin (batı cihetinin) ardındadır. Bu kapının altından iki kanadı vardır. Üzeri inci ve yakutlarla bezenmiştir. Kapının bir kanadıyla diğer kanadının arası hızlı bir atlı binicinin kırk senede kat edeceği bir mesafe kadar geniştir. Bu kapı, Allah Teâlâ’nın mahlûkatını yarattığı günden beri açıktır. Güneş, battığı yerden (mağribden) doğacağı sabaha kadar da açık kalacaktır. Nasuh tevbesi ile tevbe eden her kişinin tevbesi, mutlaka bu kapıdan içeri girer.”

nasuh tövbesi


NASUH TÖVBESİ HİKAYESİ! NASUH TÖVBESİ NEREDEN GELİYOR?

Anlatılanlara göre yıllar önce hamamda tellallık yapan Nasuh isminde bir kişi varmış. Kadınlara olan düşkünlüğü ile bilinen bu adamın yüzü tıpkı kadınlardaki gibi tüysüz ve pürüzsüz olduğu için erkekliğini kolaylıkla gizlerdi. Kimse erkek olduğunu fark etmeden uzun süre tellallık yapan adamın sesi kadın gibiydi ve onlar gibi peçe takardı.

Fakat şehveti zirveye çıkmış bir gençti. Bu yüzden padişah kızı bile olsa hamamda bir güzel keseler, ovalar ve yıkardı. Zaman geçtikten sonra pişmanlık duyan bu adam tövbe etti ama tövbesini tutamadı. Bu defalarca tekrarlandı. Bir gün Nasuh bir Allah dostuna giderek:

“Bana dua et.” diye ricada bulundu.

O Allah’ın (c.c.) veli kulu ona dua etti.

Nasuh hamamda tası doldururken padişahın kızının küpesindeki incilerden biri kayboldu. Oradaki kadınlarda aramaya başladılar. – “İhtiyar, genç, herkes anadan doğma soyunsun.” diye bağırdılar.

Nasuhun yüzü korkudan sapsararmıştı ve kendi kendine

“Yarabbi, dedi. Birçok defalar tövbe ettim fakat tövbemi bir türlü tutamadım. Eğer beni bu beladan, rezil rüsva olmaktan kurtarırsan bütün yaptıklarımdan tövbe ettim.” dedi.

Hamamdakiler herkesi arayınca:

– “Ey Nasuh herkesi aradık, şimdi sıra sende gel seni de arayalım.” dediler. Nasuh’u tam arayacaklardı ki birden:

“İnci bulundu.” sesi duyuldu. Nasuh’u aramaktan vazgeçtiler, böylece Nasuh rezil olmaktan, ölümden kurtulmuştu. Ardından padişah kızını keselemek için Nasuh’u çağırdılar:

“Ey güzel tellak gel, padişahın kızı seni çağırıyor gel onu kesele, yıka” dediler. Nasuh bunu kabul etmeyip hamamdan çıktı. Bir daha da tövbesini bozmadı…

Buna da Bakınız: Berat Kandilinin Önemi ve Fazileti Nedir ?

Berat Kandilinin Önemi ve Fazileti Nedir ? Berat Gecesi Duası ve Berat Namazı Kılınışı


NASUH TÖVBESİ KURANDA GEÇİYOR MU?

‘En içten ve en samimi’ anlamını taşıyan Nasuh kelimesi Kuran-ı Kerim’deki Tahrîm Suresi’nin 8.ayetinde şu şekilde zikredilmektedir: Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe edin. Umulur ki rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: “Rabbimiz! Nurumuzu arttır eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.” Bu ayette bahsedilen tövbe biçiminde tam anlamıyla pişman olunan işe bir daha geri dönmemeyi kast edildiği öne sürülmektedir. İçten ve kararlılıkla yapılan bu tövbe de dini kaynaklarda tevbe-i nasûh olarak geçmektedir.

nasuh tövbesi


NASUH TÖVBESİ NASIL YAPILIR? NASUH TÖVBESİ DUASI OKUNUŞU;

nasuh tövbesi duası türkçe

Bazı dini kaynaklarda belirtilenlere göre nasuh tövbesi zina yapan kimselerin yapması gereken bir tövbe şeklidir. O kimseler önce nasuh tövbe duasını okumalı sonra nasuh tevbesi etmelidir. Sadece zina değil büyük günah işleyenlerin de yapması tavsiye edilen bu tövbenin duası şu şekildedir:

“Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halâktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirüzzünûbe illâ ente.”

Allahım sen benim Rabbimsin Senden başka ilâh yoktur Sen beni yarattın. Ben de senin kulunum Gücüm yettiği kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım Senin bana verdiğin ni’metini îtiraf ederim. Günahımı da îtiraf ederim. Beni mağfiret et Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.

Yorum Yap

Yorum Yap