Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılacak? 2022Meclisin açılacağı tarih belli oldu mu?

Meclisin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz sene Ekim ayında başlayan TBMM Yasama yılı, 1 Temmuz 2022'de sona ermiş ve milletvekilleri tatile çıkmıştı. Ağustos ayının da sona ermesi ile tatilin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, TBMM meclis ne zaman açılacak? Meclis hangi gün toplanacak, açılacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde.

TBMM tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulunun öncelikli işleri arasında EYT gibi konular yer alacak. Peki, TBMM meclis ne zaman açılacak? Meclis hangi gün toplanacak, açılacak? İşte, TBMM'nin yeniden çalışmalarına başlayacağı tarih...

TBMM MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararında, TBMM'nin 1 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 1 Temmuz tarihli 111'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.

Buna göre, tatilin sona ermesinin ardından TBMM yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak.

TBMM'NİN GÖREVİ NEDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak; Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.