Mutluluğun şifresi olarak adlandırılan Tekasür Suresi Kuran-ı Kerim'in 30. cüzünde yer alıyor ve rivayetlere göre 1 defa okunduğunda 1000 ayet okunmuş kadar sevabı olan bir sure olarak biliniyor. Bu yazımız da sizler için Tekasür Suresi fazilet ve sırlarını hazırladık... 8 ayetten oluşan ve Kuran-ı Kerim'in son cüzünde bulunan Tekasür suresi, kelime manasına baktığımızda "çokluk yarışı yapmak, çok ile övünmek" anlamına geliyor. Rivayet olunanlara göre Cahiliye döneminde çokluklarıyla övünen Arapların durumundan bahsederek, asıl üstünlüğün dünyada değil ahirette olduğu üzerinde durulmaktadır. Mekke'de inen bu sure-i şerif nüzul sırasına göre 16. sure Kuran-ı Kerimde de 102. sırada yer alıyor.

Tekasür Suresi Faziletleri ve Tekasür Suresi ile ilgili Hadisler

Tekasur suresi ile ilgili Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in tefsirlerde, “Allah, Elhâkümü’t-tekâsür suresini okuyan kimseyi dünya hayatında kendisine verdiği nimetlerden ahirette hesaba çekmeyecek, ayrıca ona 1000 ayet okumuş kadar sevap verecektir.” manasında bir hadis rivayeti vardır. (Zemahşerî, VI, 426; Beyzâvî, IV, 447) [caption id="attachment_12075" align="alignnone" width="1200"]tekasur suresi faziletleri tekasur suresi faziletleri[/caption] Tekasür suresinin faziletleri ile ilgili Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in şöyle buyurduğu nakledilmektedir: Efendimiz (SAV) bir kere ashabına, “Sizin her biriniz her gün bin ayet okuyamaz mı?” buyurdu. Sahabiler (r.a): “Buna kimin gücü yeter ya Resulallah?” dediklerinde, Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: “Sizin biriniz Tekasür suresini okumaya kadir değil midir?” buyurdu. (Hakim, Müstedrek, 1/567; Beyhakî, Şüabü'l-İmân, 2/497)

Tekasür Suresi Arapça Okunuşu;

[caption id="attachment_12076" align="alignnone" width="1200"]tekasur suresi arapca okunusu tekasur suresi arapca okunusu[/caption]

Tekasür Suresi Türkçe Okunuşu;

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.1- Elhâkumut tekâsur.2- Hattâ zurtumul mekâbir.3- Kellâ sevfe ta'lemûn.4- Summe kellâ sevfe ta'lemûn.5- Kellâ lev ta'lemûne ilmel yakîn6- Le teravunnel cahîm.7- Summe le teravunnehâ aynel yakîn.8- Summe le tus'elunne yevmeizin anin naîm. Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı,2- Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar!3- Öyle değil, ileride bileceksiniz!4- Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz!5- Öyle değil, kesin olarak bilseniz,6- And olsun ki, cehennemi mutlaka göreceksiniz!7- Sonra yine and olsun ki, onu yakın gözüyle göreceksiniz!8- Sonra and olsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız! [jnews_carousel_3 include_post="6806,11007,11545,11398,10332,10216,8224,10383"]